این مقاله به انتخاب مشخصات الکتروموتورها برای به کارگیری در صنایع میباشد. با انتخاب صحیح الکتروموتورها میتوان بدون خدشه وارد شدن به پروسه تولید و افزایش هر چه بیشتر ضریب اطمینان کمترین هزینه انرژی ، لوازم یدکی ، هزینه های تعمیرات و نگهداری را پرداخت کرد.

 

1- انتخاب  موتور با توان مناسب 

انتخاب موتور با قدرت خیلی بیشتر از قدرت مورد نیاز باعث کاهش راندمان  و کاهش ضریب قدرت میگردد.در بعضی موارد جهت پیک لود مجبور به انتخاب موتور باقدرت خیلی بیشتر از قدرت متوسط مورد نیاز میباشد ولی در مابقی موارد موتور بایستی در ضریب قدرت (متوسط توان مصرفی) از 75% تا 80% باشد.بیشترین راندمان موتورها معمولا در 75% الی 80% بار نامی میباشد.

 

2- تطبیق موتور با مشخصه بار

تطبیق مشخصات موتور و مخصوصا سرعت نامی موتور با مشخصه سرعت /توان بار بسیار مهم میباشد. این موضوع مخصوصا در بار های سانتریفیوژ که توان مصرفی در آنها متناسب با مکعب سرعا میباشد بسیار با اهمیت میباشد. در صورتی که سرعت بار با سرعت نامی موتور تطبیق نداشته باشد کوپل موتورهای با سرعت بالاتر به بار سانتریفیوژ ممکن باعث افزایش شدید بار کشیده شده از موتور گردد .در صورتی که بار سانتریفیوژ نیازی به سرعت ثابت نداشته باشد میتوان از درایوهای با سرعت قابل تنظیم استفاده کرد(ASD). در این حالت استفاده از ASD باعث کاهش کلی توان مصرفی خواهد گردید.در صورتی که بار نیاز به سرعت ثابت  هوا یا سیال داشته باشد ، به کار گیری ASD باعث کاهش راندمان کلی سیستم خواهد گزدید.  موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی وابسته به نوع به کارگیری موتور ، مشخصات سیستم و شرایط موتور شامل راندمان و سرعت نامی میباشد.

 

3-اصلاح شرایط کار ناصحیح موتور

حتی با انتخاب صحیح موتور ، پارامترهای مختلف دیگر میتواند باعث تضعیف راندمان گردد. شرایط بد کارکرد ذیل میتوان به کارکرد یک موتور وجود داشته باشد که با حذف این عوامل میتوان باعث بهینه سازی کارکرد موتور و سیستم آن گردید.

 

  • ·         تغییرات ولتاژ

در صورتی که ولتاژ اعمال شده با ولتاژ نامی تغییر کند هم راندمان و هم ضریب قدرت تضعیف خواهند گردید. انحراف 1-2 درصدی  ولتاژ میتواند باعث افزایش قابل توجه  در مصرف انرژی و وجود طولانی مدت آن باعث اثرات مخرب بر روی  طول عمر موتور و کارایی آن میشود.

 

  • ·         نا متعادلی ولتاژ فازها

نامتعادلی ولتاژ فازها میتواند باعث افزایش شدید تلفات و تولید حرارت شود که هر دو باعث کاهش راندمان و کوتاه شدن طول عمر موتور میشود. توصیه میشود که نامتعادلی ولتاژ در ترمینالهای موتور  از 1% بیشتر نشود.مطابق استاندارد NEMA MG1 ، جریان در سرعت نامی موتور با ولتاژ نامتعادل 6 تا 10 برابر میزان نامتعادلی ولتاژ میگردد.جریان های نامتعادل ناشی از نامتعادلی غیر قابل قبول ولتاژ باعث افزایش قابل توجه گرم شدن موتور و کاهش راند مان آن میگردد.

 

  • ·         آلاینمنت موتور

صحت الایمنت شافت،قرار گیری مکانیکی موتور و انتقال توان مکانیکی برای کارکرد مناسب هر موتور حیاتی میباشد. پس از نصب هر موتور جدید ، با اندازه گیری ارتعاشات موتور از الاینمنت صحیح موتور  اطمینان حاصل نمود.

  • ·         شرایط محیطی

شرایطی همچون دمای بالا ، گرد غبار بیش از حد یا رطوبت میتوان بر کارایی و طول عمر موتور اثرات بسیار بدی داشته باشد. به عنوان مثال  ، رطوبت رطوبت میتواند بر سیستم عایقی موتور یا گریس موتور اثر مخرب داشته و باعث کاهش طول عمر موتور گردد. گرد و غبار بیش از حد همچنین میتواند باعث تاثیر مخرب یر روی روانکاری  موتور گردد.برای محیط های کثیف ( محیط های گرد وغباری ، ذرات چوب و غیره…)، موتورهای مخصوص مانند موتورهای شزایط سخت یا ضد انفجار یا IEEE 841 طراحی گردیده اند .

  • ·         قطع شدن یکفاز موتور

هنگامی که یک فاز از سه فاز سیستم بصورت موقت از سرویس خارج شود شرایط کار موتور نامطلوب خواهد گزدید. قطع یک فاز میتواند ناشی از قطع هادی در سمت اندازه گیری ، ضعف در ناحیه اتصالات ترمینالها یا سوختگی فیوز  و یا غیره باشد. قطغ فاز در سمت موتور میتواند ناشی از قطع فاز در داخل یسم پیچ ، محل ترمینالها باشد. در صورت قطع فاز در حین کار موتور ، موتور به کار خود ادامه میدهد ولی جریان فاز های سالم  بشدت افزایش یافته و باعث افزایش بیش از دمای سیم پیچ ها و >آسیب رسیدن به موتور میگردد.در این شرایط معمولا فیوز های اضافه بار بصورت مطلوب موتور را حفاظت نمیکند. توصیه میشود که از حفاظت کنترل فاز  برای حفاظت موتور در این شرایط استفاده شود..

 

ایجاد طرح مدیریت نگهداری موتورها