باطریها از تجهیزات ذخیره انرژی میباشند که وابسته به نوع و مکان مورد استفاده از انواع آن استفاده میشود.

به عنوان مثال در مکانهایی قابلیت دسترسی مناسبی نداشته باشند از باطریهای نیکل کادمیوم و یا بطور کلی از باطری های بازی استفاده میشود.این باطریها در شرایط بسیار دشوار و دماهای پایین کارایی بسیار خوبی داشته و میتوانند به خوبی از پس وظیفه خود برایند. این باطری ها دارای قیمت بسیار بالاتری نسبت به باطری های اسیدی میباشند .

باطری های اسیدی نیز دارای کارایی خوبی در شرایط مختلف میباشند اما در دماهای پایین راندمان آنها بشدت افت میکند و طول عمر پایین تری نیز نسبت به باطری های بازی دارند.

باطری های خشک  یا maintenance free دارای الکترولیت ژل گونه بوده و آب بندی آنها به گونه ای میباشد که مانع از تبخیر الکترولیت میگردد و همین جلوگیری از تبخیر حالت بدون نگهداری را برای آنها ایجاد کرده است.

مقالات و مراجع ذیل به تفصیل به باطریها ،ساختار آنها و عملکرد آنها پرداخته است .

مبانی باطریهای اسیدی

ساختمان و عملکرد باطریهای اسیدی

باطری ها و کنترل شارژ آن در سیستم های فتو ولتائیک(مرکز انرژی خورشیدی فلوریدا)

ساختمان باطری ها (فارسی)