به منظور کاهش تلفات حرارتی جریان های گردابی و همچنین جلوگیری از افزایش دمای هسته موتور های القایی قفس سنجابی، روتور بجای این که یک جسم یک پارچه باشد از تعداد زیادی ورقه های مغناطیسی نازک تشکیل شده است. این ورقه ها توسط مواد عایق روکش شده اند تا از جریان های گردابی بین ورقه ای جلوگیری کنند. در موتورهای کوچکتر ورقه های روتور و استاتور از یک صفحه مغناطیسی برش میخورند که ورقه روتور باقیمانده برش ورقه استاتور بدست میاید. در موتورهای بزرگتر امکان برش یک ورقه کامل از استاتور میسر نمیباشد و لذا از هر ورقه  معمولا قطاع 60 درجه از یک ورقه کامل استاتور برش میخورد. اما برای روتورها تنها در روتورهای خیلی بزرگ برش قطاعی صورت میگیرد چرا که قطر روتور حدود نصف قطر استاتورها میباشد. ضخامت ورقه های مغناطیسی حدود 0/0635 سانتی متر میباشد..

هنگام طراحی مکانیکی موتور یک مهندس باید به نقاط ضعف و مدهای ارتعاشی توجه داشته باشد. هسته مغناطیسی بایستی ساپورت مکانیکی کافی فریم داشته باشد تا در طول عمر خود دچار اشکالات ساختمانی نگردد.  طراحی بیس پلیت و بدنه ماشن الکتریکی بایستی بگونه ای باشد که در زمان استارت از رزنانس ارتعاشی جلوگیری کند.حلقه های ابتدایی و انتهایی کویل ها باستی بصورت مستحکم در ناحیه اورهنگ بسته شود تا مانع از حرکت آنها شود.

عنکبوتی روتور که هسته را به شافت متصل میکند مخصصوصا هنگامی که به شافت جوش داده شده باشد  بایستی بتواند به میزان کافی استرس اعمال شده به خود و شافت را تحمل کند تا از خستگی فرکانس پایین در آنها جلوگیری کند. نیازی به آنایز بیش از حد روتور در این مورد نمیباشد.

برای نگهداری استحکام روتور در جهت محوری ،ورقه های روتور در مونتاژ ورقه ها تحت فشار قرار میگیرند. هسته کامل شده توسط پیچهای داخلی یا صفحات فشار ی محکم میگردند.

همچنین نیاز است که شیار های رتور به گونه ای طراحی شوند که حرکت محیطی ورقه های روتور به حداقل رسانیده شود. این مشکل در قفس ریخته شده (دایکست) وجود ندارد چرا که شیار توسط هادیها کاملا پر میشوند. در روتورهایی که شمش ها بصورت میله ای در شیار های روتور جاگذاری میگردند. ابعاد شمش روتور با ابعاد شیار ها نمیتوانند کاملا یکسان باشند چرا که ورقه های روتور دقیقا هم تراز نیستند.به عبارت دیگر ورقه ها در هنگام برش و سوراخکاری دقیقا هم تراز نخواهند بود.این خارج از ترازی در حد چند میل (یک میل برابر با 0/00254) سانتی متر میباشد.

سازندگان مختلف تلرانس های مجاز متفاوت برای فاصله بین شمش و دیواره شیار روتور دارند. یکی از این تلرانس های مجاز 16mil میباشد.

پیش از قرار دادن  شمش ها درون شیار روتور ، بایستی فرکانس طبیعی دندانه های… ادامه دارد