توجه:به دلیل حجم قابل توجه  فایل ها در سایت opizo بار گذاری شده اند.

 

۱-روشهای جدید در مانیتورینگ ترانسفورمرهای قدرت (فارسی)

۲-مبانی ترانسفورمرهای قدرت روغنی و تجهیزات مربوطه (فارسی)

۳-اسلاید های کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری ترانسفورمرهای قدرت (زبان انگلیسی)

4-ساختمان ،بهره برداری و تست های ترانسفورمرهای قدرت (به زبان فارسی)

۵-جبران سازی حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورمرهای قدرت (مقاله ارایه شده در کنفرانس بین المللی به زبان انگلیسی)

 

بخشی از کتاب راهنمای عیب یابی تراتسفورمرهای قدرت بر اساس استاندارد IEEE

 

3فلوچارت آزمایش ها و بازرسی های عيب يابي و نگهداری ترانسفورماتورها، راکتورها و رگولاتورها

 

در این کتاب شرح آزمایش ها و اندازه­گیری هایی که برای عیب­یابی ترانسفورماتورهای روغنی در سایت ها انجام  می گیرد بیان شده است. روش های قید شده در این راهنما برای تنظیم کننده­های ولتاژ و راکتورهای شانت نیز قابل استفاده می باشد، آزمایش ها و اندازه­گیری های قید شده در این راهنما به صورت تفکیک شده برای بخش های مختلف و تجهیزات جانبی ترانسفورماتور شرح داده شده است. برای شناسایی و طبقه ­­بندی آسان­تر تجهیزات مختلف ترانسفورماتورها و رگلاتورها و راکتورها وهم چنین روش های عیب­یابی مورد استفاده برای هر یک از آن ها از جدول یک می توان استفاده کرد.

در این راهنما پس از تشریح هر روش آزمایش و یا اندازه­گیری جهت برآورد وضعیت ترانسفورماتور و یا عیب­یابی آن، نحوه تحلیل نتایج آزمایش قید گردیده است که جهت افزایش بینش و نتیجه­گیری بهتر شخص انجام دهنده نسبت به نتایج این روش ها می باشد. باید توجه داشت که تحلیل بعضی از آزمایش ها بایستی با استفاده از نتایج آزمایش های پیشین همین ترانسفورماتور و یا ترانسفورماتورهای مشابه آن باشد تا بتوان نتیجه­ای کامل و صحیح از آزمایش ها را استخراج نمود. هم چنین بایستی در نتیجه­گیری از آزمایش ها بایستی معیارهای مطلوب بودن سازنده را برای تجهیزات تحت آزمایش به عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

ا

4– ایمنی

41 کلیات

رعایت ایمنی در آزمایشگاه های الکتریکی نه تنها جهت موارد انسانی بایستی در نظر گرفته شود بلکه باید جهت ایمنی تجهیزات آزمایش و نیز تجهیزات تحت آزمایش لحاظ گردد. موارد زیر برخی از اصول مهم رعایت ایمنی در آزمایش های الکتریکی را بیان کرده است.

از آن جایی که بیان جزییات در این راهنما امکان پذیر نمی باشد لذا برای دسترسی به اطلاعات کامل در رعایت ایمنی در آزمایش های الکتریکی می توان از استاندارد IEEE std 510-2000 استفاده کرد.

پیش از انجام هرگونه آزمایش، بایستی در طی یک جلسه برای کلیه افراد فعال در آزمایش ها فرآیند آزمایش مورد بحث و تشریح قرار گیرد تا کلیه افرد فهم کامل ار فرآیند آزمایش ها را داشته باشند. در این جلسه بایستی موقعیت ها و موارد خطرناک را مورد تأکید قرار داد تا آزمایش ها و اندازه­­گیری ها با دقت مناسب و بدون هر گونه ریسکی صورت گیرد.

4-2 ایمنی افراد

421  خطرها

آزمایش های عایقی در کارگاه های صنعتی بدون در نظر گرفتن موارد ایمنی و احتیاطات لازم باعث ایجاد خطرات می گردد. در هنگام آزمایش تجهیزات و مداراتی که بایستی تحت آزمایش قرار گیرند باید از منابع تغذیه نرمال خود جدا شوند. برای اطمینان از ایزوله شدن آن ها باید با استفاده از بازرسی چشمی و یا توسط ولت متر چک شده و سپس نقاط لازم سیستم اتصال زمین شوند. به پرسنل نیز تفهیم شود که معنی تجهیز بدون اتصال زمین، وجود برق و خطر در آن   می باشد.

422 اتصالات زمین

استفاده و نحوه اتصالات زمین باید بر اساس راهنمای سازنده دستگاه و یا دستورالعمل های فرآیند آزمایش باشد. برای اطلاعات بیشتر به استاندارد ASTM 855-9 مراجعه شود ]4[.

 

 

423 احتیاط ها

هنگام انجام آزمایشات می باید احتیاطات لازم برای جلوگیری از برخورد با قسمت های برق دار ترانسفورماتور و هم چنین تجهیزات آزمایش در نظر گرفته شود. در این آزمایشات می توان از یک شخص که در یک موقعیت مناسب نسبت به مکان آزمایش ایستاده استفاده نمود و یا این که از یک سیستم  برای بی برق کردن فوری تجهیز در مواقع خطر و یا نزدیک شدن اشخاص غیر مرتبط و بی اطلاع به مدار برق دار استفاده نمود.

 

424 علامت های هشدار و موانع نزدیک شدن به خطر

ناحیه­ای که در آن آزمایش انجام می شود می باید علامت­دار بوده و توسط یک نوار که به راحتی مشهود می باشد مشخص شود.

 

425 جو درون مخزن ترانسفورماتور

پیش از ورود به مخزن اصلی ترانسفورماتورلازم است از وضعیت جوی داخل تانک ترانسفورماتور برای تنفس کامل اطمینان حاصل کرد. این موضوع باید به استناد راهنمای سازنده ترانسفورماتور صورت گیرد.

 

4-2-6  ایمنی تجهیزات

4-3-1 پیامد فالت های غیر مترقبه  تجهیزات تحت آزمایش

بعضی از آزمایش های خاص عایقی امکان ایجاد آتش و یا احتراق در اثر فالت های شدید را فراهم کند بنابراین تأکید می گردد پیش از انجام آزمایش، تجهیزات آتش­نشاتی مناسب در دسترس قرار گیرد.

 

4-3-2 اضافه ولتاژ

در حین آزمایش ولتاژ فشار قوی امکان افزایش ولتاژ بیش از حد تعیین شده وجود دارد. برای جلوگیری از آسیب های ناشی از این موضوع می توان از دو گوی با فاصله هوایی از پیش تنظیم شده استفاده کرد. ولتاژ آرک در این گوی ها می باید کمی بیشتر از ولتاژ فشار قوی تعیین شده برای آزمایش باشد (برای اطلاعات بیشتر به استاندارد                IEEE  std4-1990  مراجعه شود). با قرار دادن یک مقاومت به صورت سری با گوی ها می توان از آرک به عنوان یک سیگنال هشدار استفاده کرد و یا با استفاده از یک مدار کمکی می توان در صورت افزایش غیر مجاز ولتاژ، فرمان تریپ را برای بریکر منبع تغذیه ولتاژ ارسال کرد]20[.

 

433 کلاسهای مختلف سیستم عایقی

هنگامی که یک ترانسفورماتوردر بخش های مختلف خود دارای کلاسهای متفاوت سیستم عایقی باشد، برای اعمال ولتاژهای آزمایش عایقی لازم است کم ترین کلاس موجود در سیستم عایقی ترانسفورماتور به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد و ولتاژ آزمایش بر آن مبنا تعیین گردد..

 

4-3-4آزمایش تحت خلأ:

هنگامی که ترانسفورماتور در شرایط خلأ قرار دارد به هیچ وجه نباید هیچ آزمایشی بر روی آن صورت گیرد. چرا که قدرت عایق سیستم در این شرایط بسیار کم می باشد.

4-3-5 برق گیر

در صورتی که ولتاژ آزمایش ترانسفورماتور در آزمایش های مختلف بیش از ولتاژ نامی ترانسفورماتور باشد لازم است برق گیرهای ترانسفورماتور پیش از برق دار کردن ترانسفورماتور از مدار خارج گردند. این عمل باعث جلوگیری از آسیب رسیدن به برق گیرها و هم چنین محدودیت ولتاژ اعمالی به علت عملکرد برق گیر در ولتاژهای بالا می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

5– آزمایش ها و تکنیک های آزمایش برای تجهیزات مختلف ترانسفورماتورها ]25[.

51  سیم پیچ ها

به طور کلی بازرسی و آزمایش سیم پیچ ها برای بررسی وضعیت آن ها از لحاظ جایه­جایی فیزیکی، ضعف اتصالات، قطع شدن اتصالات، اتصال حلقه سیم پیچ ها یا خراب شدن سیستم عایقی  می باشد. در این بخش پارامترهایی که در آزمایش های سیم پیچ ها اندازه­گیری می شوند و هم چنین معیارهای کیفی آن بیان می­گردند. در آزمایش های سیم­پیچ ها لازم است پمپ های روغن ترانسفورماتور از مدار خارج شوند.

 

511 مقاومت  اهمی سیم پیچ ها

علت اندازه­گیری مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور در سایت بررسی شرایط غیر طبیعی  سیم پیچ های ترانسفورماتور به دلیل عدم استحکام اتصالات، شکستگی هادی ها و مقاومت بالا در کنتاکت های تپ چنجر می باشد. تفسیر و تحلیل نتایج این آزمایش بر پایه مقایسه مقادیر اندازه­گیری شده  در فازهای مختلف می باشد با مقایسه مقاومت اهمی سیم پیچ های فشار ضعیف با یک دیگر و سیم پیچ های  فشار قوی با یک دیگر و بررسی تفاوت های مقادیر اندازه گیری شده      می توان وضعیت سیم پیچ های ترانسفور ماتور را ارزیابی کرد. این مقایسه­ها ممکن است با مرجع قرار دادن مقادیری که در کارخانه اندازه­گیری شده صورت بگیرد. در صورتی که تلرانس مقادیر اندازه­گیری شده کوچک تر 5% باشد، مقادیر قابل قبول می باشد.

از آن جایی که آزمایش های صورت گرفته بر مبنای دمای محیط 20 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. لذا برای اصلاح مقادیر اندازه­گیری شده در دماهای دیگر می توان از رابطه زیر استفاده کرد(با افزایش دمای محیط در حین      اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ها افزایش می یابد).

 

که در آن

= مقاومت در دمای مرجع (20 درجه سانتی گراد)

= مقاومت اندازه­گیری شده

= دمای مرجع (20 درجه سانتی گراد)

=   (سیم پیچ از جنس مس)

=  (سیم پیچ از جنس آلومینیوم )

= دمای محیط در حین اندازه­گیری مقاومت

نکته: مقدار  برای آلیاژهای آلومینیوم تا مقدار230 درجه سانتی گراد  نیز می تواند باشد.

 

تعیین دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور در هنگام اندازه­گیری مقاومت آن ها بسیار با اهمیت می باشد. اما     اندازه گیری دمای سیم پیچ ها در شرایط کارگاهی بسیار مشکل می باشد. مقداری از روش های رایج برای این موضوع در زیر آورده شده است.

 

الف) قرار دادن یک ترمومتر در تماس با دیواره مخزن ترانسفورماتور. این روش در صورتی که از بی­برق کردن ترانسفورماتور زمان کوتاهی گذشته باشد عدد صحیحی را ارایه نمی­دهد.

 

ب) استفاده از نمایش دهنده دمای سیم پیچ ها که توسط کارخانه سازنده  که بر روی ترانسفورماتور نصب شده است  . با استفاده از این روش می توان دمای سیم پیچ ها را تخمین زد.

 

ج) برای ترانسفورماتورهایی که توسط نیتروژن پر شده و آب­بندی گردیده­اند ترمومترهای دایم در چاهک­هایی که جهت این منظور در نظر گرفته شده نصب می­گردند. برای وارد کردن یک ترمومتر در تانک اصلی بایستی تانک اصلی را از حالت آب­بندی خارج کرد و فشار مثبت نیتروژن را از دست داد. که متعاقب آن امکان ورود رطوبت و یا ذرات خارجی و آلودگی و یا هاری ایجاد می گردد. ترمومترهایی که جهت این امر استفاده می­گردند نبایستی از نوع جیوه­ای باشند چرا که در صورت شکستن  ته آن جیوه به داخل روغن و سیم پیچ ها نفوذ کرده و شرایط فالت را فراهم می کند. برای وارد کرده ترمومتر کالیبره آزمایش در چاهک ترمومترهای دایم این گونه از ترانسفورماتورها ، بایستی ترمومتر دایم از موقعیت خود خارج گردد.

معمولاً سنسورهای مختلف دماهای متفاوتی را نمایش می­دهند در صورتی که به مدت طولانی ترانسفورماتور خارج از سرویس باشد به گونه­ای که دما در سرتاسر قسمت های مختلف ترانسفورماتور یکسان و یک نواخت شده باشد. مقدار متوسط دمای نشان داده شده توسط ترمومترهای مختلف نصب شده بر روی آن مقدار صحیح­تری خواهد بود.

5111 تکنیک اندازه­گیری مقاومت اهمی هادی ها (سیم پیچ ترانسفورماتور)

مقاومت سیم­پیچی ترانسفورماتور معمولاً با استفاده از تکنیک پل وتستون یا روش آمپرمتر- ولت متر و یا توسط میکرو اهم متر اندازه­گیری می شود. معمولاً برای مقاومت های بالاتر از یک اهم از پل وتستون و برای مقاومت های زیر یک اهم از پل کلوین و یا میکرواهم متر استفاده می شود.

 

51111  روش ولت متر آمپرمتر

در بعضی موارد روش ولت متر آمپرمتر از روش پل کارا تر می باشد. این روش بایستی برای ترانسفورماتور های با جریان نامی بیش از یک آمپر مورد استفاده قرار گیرد. برای اندازه­گیری در این روش از ولت متر­های و آمپرمتر های دیجیتال و با دقت بالا می توان استفاده کرد. در این روش ، اندازه­گیری با استفاده از تزریق جریان مستقیم  به سیم پیچ ها و اندازه گیری ولتاژ صورت می گیرد. مدار شکل 2 نحوه اتصالات را در این روش اندازه­گیری مقاومت سیم­پیچ ها نمایش می­دهد. برای محاسبه مقدار مقاومت می باید ولتاژ و جریان هم زمان خوانده شود و با استفاده قانون اهم مقدار مقاومت به دست آید.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2 – مدار اندازه­گیری مقاومت سیم پیچی با استفاده از روش ولت متر- آمپرمتر

در این روش معمولاً از یک باتری 12 ولت به عنوان منبع ولتاژ استفاده می شود. استفاده از هر گونه منبع تغذیه الکترونیکی در صورتی که میزان ریپل ولتاژ آن کم تر از 1% باشد نیز امکان پذیر می باشد.

به منظور به حداقل رساندن خطا در اندازه­گیری لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود.

الف) وسایل اندازه­گیری بایستی دارای رنجی ­باشند که مقدار خوانده شده در این آزمایش به مقدار حداکثر رنج آن نزدیک باشد و یا از 70% حداکثر رنج آن بیشتر باشد.

ب) پلاریته مغناطیسی هسته در طی کلیه اندازه­گیرهای مقاومت اهمی یکسان باشد.

 

توجه: معکوس شدن پلاریته ولتاژ باعث تغییر در ثابت زمانی مدار مغناطیسی شده و سبب ایجاد خطا در اندازه گیری می گردد.

 

ج) سیم های ولت متر بایستی مجزا از سیم های حامل جریان باشند و تا حد ممکن به ترمینال های سیم پیچ هایی که بایستی مقاومتشان اندازه­گیری شوند باشند و این موضوع باعث جلوگیری از ورود خطا به  مقادیر اندازه گیری در اثر مقاومت سیم های حامل جریان می گردد.

معمولاً سیم­ پیچ های ترانسفورماتورها دارای ثابت زمانی زیادی ­می باشند. خواندن مقادیر ولت متر و آمپر بایستی پس از ثابت شدن آن ها صورت گیرد. برای کاهش زمان ثابت شدن جریان از یک مقاومت کاملاً اهمی خارجی می توان استفاده کرد. این مقاومت به صورت سری با منبع ولتاژ DC قرارمی گیرد. مقدار این مقاومت بایستی نسبت به مقدار مقاومت سیم پیچ ترانسفورماتور بزرگ تر باشد. برای جبران افت ولتاژ در اثر وارد کردن مقاومت اضافی بایستی ولتاژ منبع ولتاژ افزایش داده شود.

زمان مورد نیاز برای ثابت شدن جریان با مدار باز بودن سیم پیچ های دیگر کاهش می­یابد.

 

معمولاً جریان های مورد استفاده در این آزمایش نبایستی از 15% جریان نامی بیشتر شود. این موضوع از گرم شدن سیم پیچ ها و هم چنین افزایش مقاومت آن ها جلوگیری می کند. مقدار مقاومت در هر سیم­ پیچ نبایستی بیشتر از 5% با مقدار مقاومت سیم پیچ های فازهای دیگر تفاوت داشته باشد.

 

توجه: در صورتی که جریان به صورت ناگهانی قطع شود باعث ایجاد ولتاژ زیاد در دو سر سیم پیچ می گردد. برای قطع جریان در این گونه مدارات بایستی از کلیدی که دارای قدرت عایقی مناسبی باشد استفاده نمود و پیش از قطع مدار بایستی دو سر سیم پیچ اتصال کوتاه شود تا از آسیب رسیدن به منبع ولتاژ و یا مقاومت سری جلوگیری شود.

 

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ولت متر بایستی پیش از وصل و یا قطع کردن جریان در مدار، ولت متر از مدار جدا باشد.

51112 روش پل و یا میکرواهم متر برای اندازه­گیری مقاومت سیم پیچ

استفاده از مدار پل و میکرواهم متر برای اندازه­گیری مقاومت  اهمی آن یکسان می باشد. در این روش 4 عدد سیم موجود می باشد که دو عدد آن ها مربوط به ولتاژ و دو عدد آن ها مربوط به جریان مدار اندازه­گیری می باشد. هر چهار عدد سیم بایستی به دو ترمینال انتهایی و ابتدایی سیم پیچ متصل گردند. باید توجه داشت که اتصال سیم ها به ترمینال ها بایستی کامل بوده و کلیه سیم ها مشابه باشند (از نظر جنس یا طول و سطح مقطع). هم چنین دقت شود که سیم های حامل جریان در بیرون از سیم های ولتاژ قرار گیرند. (به شکل 32 مراجعه شود)

برای اندازه­گیری مقاومت توسط روش پل بایستی مدار شامل مدار مقاومت های کمکی و مقاومت سیم پیچ به حالت تعادل درآید یعنی جریان صفر گردد و سپس با استفاده از رابطه مورد استفاده در تکنیک پل و مقدار مقاومت های کمکی مقاومت مجهول یعنی مقاومت سیم پیچی محاسبه شود.

(مطابق فرآیند در بخش5-1-1) از مقدار اصلاح شده مقاومت اندازه­گیری شده (بر حسب دمای محیط) می توان جهت مقایسه با مقدار مقاومت اهمی به دست آمده در آزمایش های پیشین که در شرایط استاندارد اندازه­گیری شده استفاده کرد تحلیل و نتایج این آزمایش بسیار وابسته به نوع هادیی که مقاومت آن اندازه­گیری شده می باشد.بعضی از هادی ها شامل چند رشته موازی بوده و قطع و یا عدم اتصال کامل یکی از هادی ها ممکن است در محدودة دقت شرایط اندازه­گیری نباشد. در صورتی که قطعی در بیش از یک رشته اتفاق افتاده و یا در مقاومت مسیر افزایش مقاومت زیادی رخ داده باشد میکرو اهم متر یا پل کلوین می تواند آن را ردیابی نماید.

جهت ارزیابی و تحلیل مقادیر مقاومت اهمی اندازه­گیری شده توصیه می شود که با مقاومت فازهای دیگر و یا با ترانسفورماتور و مشابه آن و یا با مقادیر اندازه­گیری شده در دوره­های قبلی  مقایسه شوند (در سایت های صنعتی). در مقایسه صورت گرفته اختلاف مقادیر نبایستی بیش از 5% باشد.

 

 

 

 

شکل 3- مدار اتصالات در اندازه­گیری مقاومت اهمی

512  آزمایش های نسبت تبدیل و (پلاریته) سیم پیچ ها

5121 کلیات

نسبت حلقه­های یک ترانسفورماتور عبارت است از: نسبت تعداد حلقه­های سیم پیچ های فشار قوی به تعداد     حلقه های سیم پیچ های فشار ضعیف یک فاز و  نسبت ولتاژ یک ترانسفورماتور عبارت است از: نسبت ولتاژ مؤثر (rms) سمت فشار قوی به نسبت ولتاژ مؤثر (rms) سمت فشار ضعیف تحت شرایط بار گیری مشخص. در موارد عملی در شرایط مدار باز نسبت ولتاژ و نسبت حلقه­های یک ترانسفورماتور یکسان در نظر گرفته می شود.

پلاریته یک ترانسفورماتور وابسته به نحوه اتصالات داخلی می باشد و در پلاک نامی ترانسفورماتور قید می گردد. پلاریته ترانسفورماتور هنگامی که ترانسفورماتور بایستی با یک یا چند ترانسفورماتور دیگر موازی شود از اهمیت برخوردار می گردد.

نتایج آزمایش پلاریته و نسبت تبدیل مقادیر یکتا بوده و بایستی کاملاً با پلاک مشخصات ترانسفورماتور مطابقت داشته باشد.

 

5122 آزمایش پلاریته ترانسفورماتور

برای انجام آزمایش نسبت حلقه­های ترانسفورماتور دستگاه های تجاری زیادی موجود می باشد. این دستگاه ها در صورتی که مطابق دستورالعمل راهنما که توسط سازنده ارایه می­گردند به کار گرفته شوند به خوبی و با دقت نسبت حلقه­ها و پلاریته ترانسفورماتور را مشخص می کند.

در صورتی که این گونه دستگاه ها در دسترس نباشند پلاریته ترانسفورماتور با استفاده از فرآیند ذکر شده  در بخش      5-1-2-2-1و 5-1-2-2-2 امکان پذیر می باشد.

 

2.1.2.2.5 آزمایش پلاریته ترانسفورماتور با استفاده از ضربه القایی

آزمایش پلاریته توسط ضربه القایی را می توان با استفاده از دو عدد ولت متر DC و یک منبع جریان انجام داد. برای ایجاد ایمنی بیشتر ترجیحاً بایستی جریان به سمت ولتاژ فشار قوی تزریق گردد. شکل 4 مدار این آزمایش را نشان می­دهد.

 

 

 

 

شکل 4- مدار آرمایش پلاریته با استفاده از ضربه القایی

برای انجام این آزمایش یک ولت متر DC می باید بین ترمینال های  به گونه­ای بسته شود که ترمینال مثبت ولت متر به ترمینال  متصل شود ولت متر DC دیگر بایستی به ترمینال های  ( ترمینال  به ترمینال مثبت وصل شود) ولت متر متصل شود.

یک منبع با ولتاژ DC با دامنه کم مانند باطری بایستی به ترمینال های  متصل گردد. اتصال این منبع ولتاژ باعث ایجاد یک جریان کم و حرکت قابل توجه عقربه ولت متر در ترمینال های   پس از وصل کلید خواهد گردید. اتصال منبع ولتاژ DC بایستی به گونه­ای باشد که ولت متر DC عدد مثبت را نمایش دهد. مقدار حرکت عقربه ولت متر حایز اهمیت نمی باشد.

جهت بررسی جهت انحراف عقربه ولت متر DC متصل به ترمینال های  ، بایستی هنگامی که تحریک قطع می گردد (توسط کلید) جهت حرکت عقربه ولت متردر نظرگرفته شود. در صورتی که انحراف عقربه به سمت مثبت باشد. پلاریته مطابق علامت گذاری های مدار بوده  می باشد در صورتی که انحراف عقربه به سمت منفی باشد پلاریته سیم پیچ ها بر خلاف مدار است. میزان انحراف عقربه اهمیتی در تعیین پلاریته ندارد.

 

2-2-2-1-5 آزمایش پلاریته ترانسفورماتور با استفاده از اعمال ولتاژ متناوب

 

در صورتی که نسبت تبدیل ترانسفورماتور کوچک تر از 30 باشد می توان پلاریته ترانسفورماتور را با استفاده یک منبع ولتاژ متناوب و یک ولت متر ac مطابق شکل 5 انجام داد.

ترانسفورماتور بایستی مطابق مدار شکل 5 به مدار آزمایش متصل شود.

یک ولتاژ متناوب با دامنه کم (چند ده ولت) توسط یک اتو ترانسفورماتور به مدار تغذیه شود و به ترمینال های  متصل شود.

در صورتی که ولت متر ac مقداری کم تر از ولتاژ اعمالی را نمایش دهد پلاریته مطابق مدار می باشد در صورتی که ولت متر مقداری بیشتر از ولتاژ اعمالی را نمایش دهد پلاریته بایستی به صورت معکوس علامت گذاری شکل می باشد.

 

 

 

 

شکل 5- آزمایش پلاریته با استفاده از روش ac

 

3-2-2-1-5 آزمایش پلاریته ترانسفورماتورهای چند فازه

کلیه فازهای یک ترانسفورماتور چند فازه بایستی با توجه به ترمینال های مشخص شده پلاریته یکسان باشند. برای تعیین پلاریته این ترانسفورماتورها می توان از روش های ذکر شده در بخش های 6.1.2.2.1 و 6.1.2.2.2 و یا با استفاده از دستگاه های آزمایش تجاری موجود استفاده نمود.

 

3-2-1-5 دستگاه های اندازه­گیری نسبت تبدیل ترانسفورماتور

برای اندازه­گیری نسبت تبدیل ترانسفورماتور انواع دستگاه های تجاری که توسط شرکت های صنعتی ساخته      می شوند در بازار موجود می باشد این دستگاه ها در صورتی که مطابق دستورالعمل راهنمای سازنده به کار گرفته شوند توانایی ارایه نتایج آزمایش با دقت مناسب را دارا می باشند این دستگاه ها معمولاً علاوه بر نسبت تبدیل، پلاریته فازهای ترانسفورماتور را نیز تعیین می­کنند.

برای ترانسفورماتورهای که دارای تپ چنجرOLTC ,NLTC می باشند نسبت تبدیل بایستی برای کلیه تپ­ها  اندازه­گیری شود.

در صورتی که دستگاه های آزمایش تجاری صنعتی برای آزمایش نسبت تبدیل ترانسفورماتور موجود نباشد با استفاده از روش های قید شده در زیر می توان این آزمایش ها را انجام و تحلیل نمود.

 

 

1-3-2-1-5روش ولت متری

در این روش از دو ولت متر ac استفاده می شود. یکی از این ولت مترها با سمت فشار قوی و دیگری با سمت فشار ضعیف موازی می شوند. سپس سیم پیچی سمت فشار قوی توسط ولتاژی که بیش از ولتاژهای ولت متر نباشد تحریک  می گردد. و سپس مقادیر ولتاژ در ولت متر خوانده شده و ثبت می گردد. در مرحله دوم آزمایش بایستی جای دو ولت متر عوض و مجدداً مقادیر خوانده شده و ثبت شوند. مقدار متوسط نسبت دو تبدیل به دست آمده بیان گر مقدار حقیقی نسبت تبدیل ترانسفورماتور می باشد. خواندن مقادیر نشان داده شده توسط ولت متر به صورت هم زمان از ملزو مات این آزمایش می باشد.

دقت ولت متر به کار گرفته شده بایستی با توجه به مقدار5/0% نسبت تبدیل ترانسفورماتور انتخاب شود.

 

2-3-2-1-5 اندازه­گیری نسبت تبدیل با استفاده از پل تعیین ضریب قدرت و ظرفیت خازنی

نسبت تبدیل را می توان با استفاده از پل تعیین ضریب قدرت و ظرفیت خازنی (این پل گاهی با نام پل ضریب پراکندگی نیز نامیده می شوند) اندازه گیری کرد. نتایج آزمایش نسبت تبدیل با استفاده از این روش به خوبی آزمایش با استفاده از ترانسفورماتورهای ولتاژ می باشد که در آن ها خطای تغییر فاز ولتاژ نیز وارد می گردد. علاوه بر آن توسط این دستگاه می توان ولتاژ با سطح بالا را به ترانسفورماتور اعمال نمود معمولاً این ولتاژ درحدود 10 الی 12 کیلو ولت می باشد. برای انجام این آزمایش توسط دستگاه پل دستگاه های مختلفی توسط سازندگان صنعتی ساخته شده است. دستورالعمل راهنمای این دستگاه ها روش دقیق انجام آزمایش را بیان کرده است.

 

4-2-1-5 تحلیل نتایج آزمایش نسبت تبدیل ترانسفورماتور

تلرانس نسبت تبدیل در فازهای مختلف یک ترانسفورماتور بایستی کم تر از 5/0% در مقایسه با مقدار بیان شده در پلاک نامی ترانسفورماتور باشد. برای ترانسفورماتورهای سه فازه با اتصال ستاره این تلرانس برای ولتاژ فاز به نوترال در نظر گرفته می شود. در صورتی که ولتاژ فاز به زمین به صورت مشخص قید نشده باشد با استفاده از تقسیم ولتاژ فاز به فاز بر  می توان آن را تعیین نمود.

بعضاً مشاهده می شود نسبت تبدیل دو سیم پیچ های طرفین در ترانسفورماتور سه فازه با نسبت تبدیل قید شده در پلاک نامی متفاوت می باشد. در صورتی که این اختلاف کم تر از تلرانس 5/0% درصد باشد قابل قبول بوده و دلیلی برای رد ترانسفورماتور نمی باشد.

ندرتاً مشاهده می شود که نسبت تبدیل یک ترانسفورماتور سالم با مقدار قید شده در پلاک نامی آن متفاوت      می باشد این موضوع هنگامی ممکن است اتفاق بیافتد که یک ترانسفورماتور بسیار بزرگ دارای یک سیم پیچی فشار ضعیف با تعداد دور­های کم باشد. در این حالت اندازه­گیری بایستی در شرایطی صورت بگیرد که کلیه حلقه های سیم پیچ سمت فشار ضعیف در مدار ­باشند( با استفاده از تپ چنجر) چرا که ممکن است تعداد حلقه های سمت فشار ضعیف کم تر از 200 دور باشد (برای دقت 5/0% در نسبت تبدیل بایستی حداقل تعداد دور سیم پیچ ها 200 دور باشد). برای اطلاعات بیشتر به استاندارد IEEE Std C57.90-1999 مراجعه شود ]25[.

بایستی توجه داشت که در ترانسفورماتورهایی که تپ چنجر در سمت فشار ضعیف آن ها قرار داده شده است، ممکن است تعداد حلقه های بین هر دو تپ یکسان نباشند (به دلیل لزوم ایجاب شده در  مسایل طراحی) در چنین حالتی تغییرات ولتاژ در تغییرات تپ­های مقداری یکسان نخواهد بود. گرچه ممکن است مقادیر اندازه­گیری شده در این تپ ها دقیقاً مطابق پلاک مشخصات ترانسفورماتور نباشد. ولی این نسبت تبدیل در کلید تپها و برای هر سه فاز بایستی یکسان باشند (از تلرانس مجاز برخوردار باشند)

 

3-1-5 جریان تحریک

1-3-1-5 کلیات:

آزمایش جریان تحریک تک فاز در مکان یابی فالت ها ، هم چون خرابی در ساختمان هسته مغناطیسی ترانسفورماتور، تغییر مکان سیم­پیچ ها، اتصال حلقه و یا اشکال در سیستم تپ چنجر مناسب می باشد. این شرایط باعث تغییر در رلولتانس مدار مغناطیسی ترانسفورماتور و در نتیجه افزایش جریان مورد نیاز جهت ایجاد فلوی مغناطیسی مطلوب می گردد.