سر فصل ها

1 – آشنایی با ساختمان و اجزا مختلف ترانسفورماتور
آنچه که باید در مورد ساختمان و اجزا ترانس باید بدانید شامل:
اصول کار ترانسفورماتور
هسته ترانسفورماتور
کویل و سیم پیچی
تپ چنجرها و اصول عملکرد آنها
اتصالاتها
بوشینگها
ایزولاسیون
تانک کولرها و دیگر متعلقات
شانتها و شیلدهای مغناطیسی
حفاظتهای محلی ترانس
2- آشنایی با روغن ترانسفورماتور
آنچه که باید در مورد روغن ترانس باید بدانید شامل:
مشخصات روغن و استاندارهای آن
آنالیز گازی های محلول در روغن برای تشخیص عیب(DGA )
تستهای کنترل کیفی روغن
روشهای تصفیه روغن
3-آشنایی با تستهای الکتریکی ترانس:
آنچه که باید در مورد تستهای ترانس باید بدانید شامل:
تستهای عایقی ترانس
تست بی باری
تست امپدانس اتصال کوتاه
تست افزایش دما
اندازه گیری امپدانس توالی صفر
اندازگیری سطح صدا
اندازه گیری هارمونیکهای جریان بی باری
اندازه گیری تلفات عایقی
تستهای مدرن ترانسفورماتورFRA ,FDS, PD))
تستهای کارخانه‌‌ای

4-چگونگی پایش وضعیت ترانسفورماتورها
آنچه که باید در مورد روش پایش وضعیت ترانس باید بدانید شامل:
کنترل و پایش آب در داخل ترانس
تفسیر DGA
زون بندی ناحیه عیب
بازدیدهای داخلی ترانس

 

مدرس:آقای مهندس  مهدی رمضانی