این دوره بر اساس راهنمای   CIGRE WORKING GROUP   با سر فصل های ذیل ارایه میگردد.

 

سر فصل ها

1-بررسی آماری فالت ها در اثر عوامل مکانیکیُ ،الکتریکی ، حرارتی و محیطی

۲-کاندیشن مانیتورینگ موتورهای الکتریکی و ارایه چک لیست ها

۳-روش های  عیب یابی موتور های الکتریکی و تحلیل آنها

۴-  روش های پیش بینی عیب در موتورهای الکتریکی  و تحلیل آنها

۵-بررسی ارتعاشات در موتورهای الکتریکی با استفاده از هارمونیک های موجود ارتعاشی

 

 

مدرس : مهدی رمضانی کارشناس ارشد قدرت – مشاور انتخاب و عیب یابی و مدرس تخصصی موتورهای الکتریکی فشار ضعیف و فشار متوسط

تلفن:09153107397