مباحث مطروحه در این دوره آموزشی کوتاه مدت به شرح ذیل است:

1-اصول  طراحی مدارهای الکتریکی در تاسیسات صنعتی

2-علل برق گرفتگی

3- تاثیر تاسیسات الکتریکی بر ایمنی محیط زیست

3- اصول سیستم های ارتینگ و اصول طراحی آن

5-برقگیرهای الکترونیک و شاخه ای و اصول طراحی آنها(پوشش دهندگی و تجهیزات )

6-حریم خطوط انتقال

7-فیوزهای رشته ای و مینیاتوری و بررسی کدی گذاری آنها

مدرس : مهدی رمضانی کارشناس ارشد قدرت – مهندس طراح و ناظر شرکت نفت و گاز شرق

تلفن:09153107397

یک پاسخ به “دوره آموزشي ايمني در برق”