ایران الکتریکال

 گروه مهندسی ایران الکتریکال با شناخت کامل نیازهای صنعتی و میدانی صنایع کشور در زمینه برق اقدام به ایجاد یک دپارتمان  برق نموده است که به کارگیری گروهی از متخصصان و شرکت های با سابقه  و توانمند در زمینه مشاوره ,طراحی و آزمایش های عیب یابی در تخصص های مختلف برق توانایی اجرای پروژ ه های بزرگ را ایجاد نموده است.

توانمندی این گروه به شرح ذیل میباشد.

۱-ارائه مشاوره فنی و طراحی

۲-تعمیرات و اورهال تاسیسات برقی

۳-  ارایه دوره های آموزشی کاربردی

۴-  ارائه مشاوره تخصصی در زمینه فعالیت های مختلف اعم از خرید، نصب ، تعمیرات تاسیسات برق